Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH

Opći cilj projekta je osnaživanje ljudskih prava unutar policijskih agencija te prilikom primjene policijskih ovlasti

Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH

Internet stranica „zalbe.ba“ nastala je u okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“. Projekat finansira Evropska unija kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava. Projekat je započeo u mjesecu januaru 2020. godine, a predviđeno vrijeme njegovog trajanja je 20 mjeseci.

Opći cilj projekta je osnaživanje ljudskih prava unutar policijskih agencija te prilikom primjene policijskih ovlasti.Internet stranica je informativne prirode i njena primarna svrha je što više upoznati građane_ke Bosne i Hercegovine s procedurom ulaganja žalbe na rad policijskih službenika_ca, ali ponuditi i druge informacije koje mogu biti od koristi u tome.

Zašto je trebala ovakva stranica?

Iako plemenit, policijski posao je izuzetno težak.

Hiljade policijskih službenika_ca u Bosni i Hercegovini svakodnevno rade da bi ostatku društva osigurali neke od najvažnijih potreba, mir i sigurnost. Bez namjere da ulazimo u stručnije rasprave o važnosti mira i sigurnosti za opći prosperitet, dovoljno je reći da je bez njih nemoguće zamisliti sve one svakodnevne, „male“ stvari ili situacije koje unose ljepotu u naše živote. Tu vrijednost nam dobrim dijelom omogućavaju policijski_e službenici_e.

Baš kao i u svakim kolektivima, tako i u policijskim agencijama postoje dobri i loši pojedinci. Međutim, iako je dobrih daleko više, za postupke loših pojedinaca se daleko više čuje, narušavajući povjerenje građana_ki u policijske službenike_ce. Ovom internet stranicom želimo pomoći da pojedinci, koji ne poštuju zakonske odredbe i odstupaju od pravila profesionalnog ponašanja, budu sankcionisani. Ujedno, na takav način želimo dati podršku i pokazati zahvalnost svim onim policijskim službenicima_ama koji_e, poštujući ne baš tako jednostavne zakone, svakodnevno daju doprinos našem miru i sigurnosti.

Također, istraživanje provedeno za potrebe projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ pokazalo je da građani_ke ne poznaju dovoljno zakonska ovlaštenja policijskih službenika_ca, rezultirajući da ne tako mali broj prijava na rad policijskih službenika_ca bude neosnovan. Ovom internet stranicom želimo upoznati građane_ke s policijskim ovlaštenjima, a tako ćemo dati doprinos da se interni kapaciteti policijskih agencija optimalno iskorištavaju i što više usmjeravaju na one pripadnike_ce koji_e zaista krše zakonske odredbe.

Pored toga, istraživanja su pokazala da građani_ke ne poznaju dovoljno sve raspoložive mehanizme za zaštitu svojih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti, ali i da je potrebno što više raditi na vidljivosti takvih mehanizama. To je i jedan od ciljeva ove internet stranice.

Iskreno se nadamo da će Vam ova internet stranica biti od koristi!

Ova web stranica je urađena i održavana uz finansijsku pomoć Evropske unije. Njeni sadržaji su isključiva odgovornost Centra za sigurnosne studije i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije.

© 2021. Sva prava pridržana. Dizajn C.B.D. Mostar