Policijski činovi

U Bosni i Hercegovini

Činovi policijskih službenika_ca u policijskim agencijama na državnom nivou, u Federaciji bosne i Hercegovine i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine Činovi

Svaki_a policijski_a službenik_ca u Bosni i Hercegovini posjeduje neki od činova u kojem se nalazi. Čin označava poziciju policijskog_e službenika_ce u hijerarhijskoj strukturi agencije u kojoj je zaposlen_a.

Budući da građani_ke najčešće dolaze u kontakt s uniformisanim policijskim službenicima_ama, kojima je sastavni dio službene uniforme i oznaka čina u kojem se nalaze, poznavanje izgleda i službenog naziva svakog pojedinačnog čina može olakšati, u kombinaciji s drugim poznatim okolnostima, podnošenje žalbe na rad policijskog_e službenika_ce u slučaju stvarnog ili percipiranog narušavanja prava i sloboda građana.

Zbog toga, ispod su predstavljeni okvirni izgledi i službeni nazivi policijskih činova u Bosni i Hercegovini. Ukoliko želite saznati više informacija o policijskim činovima, molimo Vas da pogledate zakone o policijskim službenicima ili Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske.

ČINOVI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA_CA U POLICIJSKIM AGENCIJAMA NA DRŽAVNOM NIVOU, U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Policijski_e službenici_e imaju jedan od sljedećih činova:

 • policajac;
 • stariji policajac;
 • narednik;
 • stariji narednik;
 • mlađi inspektor;
 • inspektor;
 • viši inspektor;
 • samostalni inspektor;
 • glavni inspektor;
 • generalni inspektor policije;
 • glavni generalni inspektor policije.

NAPOMENE:

* Čin glavnog generalnog inspektora policije ne postoji u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova. Inače, činovi generalni i glavni generalni inspektor policije označavaju zamjenike rukovoditelja ili rukovoditelje u policijskim agencijama. Primjera radi, u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, čin generalnog inspektora policije imaju policijski komesari, dok u drugim policijskim agencijama taj čin imaju zamjenici rukovoditelja, a rukovoditelji su u činu glavnog generalnog inspektora policije.

** Kod činova glavnog inspektora, generalnog inspektora policije i glavnog generalnog inspektora policije, osim zvjezdica, sastavni dio izgleda ovih činova je i grb policijske agencije/organa (državni, federalni i kantonalni nivoi) ili grb Bosne i Hercegovine (Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine).

Okvirni izgled policijskih činova.

Činovi policijskih službenika_ca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Policijski_e službenici_e imaju jedan od sljedećih činova:

   • mlađi policajac;
   • policajac;
   • viši policajac;
   • samostalni policajac;
   • glavni policajac;
   • mlađi inspektor;
   • inspektor;
   • viši inspektor;
   • samostalni inspektor;
   • glavni inspektor;
   • generalni inspektor policije;
   • glavni generalni inspektor policije.

Ova web stranica je urađena i održavana uz finansijsku pomoć Evropske unije. Njeni sadržaji su isključiva odgovornost Centra za sigurnosne studije i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije.

© 2021. Sva prava pridržana. Dizajn C.B.D. Mostar