Gdje i kako se može uložiti žalba?

Ukoliko smatrate da su Vaša prava ili prava drugih osoba narušena postupanjem policijskog_e službenika_ce, ispod se nalaze kontakt informacije koje će Vam pomoći, ako se odlučite uložiti žalbu.

Prema nalazima istraživanja obavljenog u okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, najčešći razlozi zbog kojih građani, pravna lica i drugi subjekti podnose žalbe na rad policijskih službenika_ca su neprofesionalno i nekorektno ponašanje ili drugo ponašanje koje narušava ugled policijskog organa (primjera radi, ta ponašanja mogu biti traženje mita, psovanje, vrijeđanje i sl.), izdavanje prekršajnih naloga te nepostupanje po prijavama.

Kada se konkretno radi o policijskim ovlaštenjima, istraživanje je pokazalo da se građani, pravna lica i drugi subjekti najčešće žale na upotrebu sile, izdavanje upozorenja ili naredbi, zaprimanje prijava te pregled lica, stvari i prevoznih sredstava.

Nisu rijetki slučajevi da žalbe građana, pravnih lica i drugih subjekata budu neosnovane, a najčešći razlozi za to su upravo nepoznavanje policijskih ovlasti i propisa, odnosno radnje, koje je počinio_la policijski_a službenik_ca i koje su predmet žalbi, nisu u sukobu sa zakonom propisanim ovlaštenjima. Također, jako važan element neosnovanosti žalbi jeste i nedostatak dokaza!

Šta žalba treba sadržavati?

Da bi se što više olakšao proces postupanja po žalbi, postoje određena pitanja na koja je potrebno što razumljivije, tačnije i detaljnije odgovoriti prilikom njenog podnošenja:

  • Ko je podnosilac žalbe? – Poželjno je da žalba sadrži ime, prezime i kontakt informacije podnosioca žalbe;
  • Gdje? – Mjesto događaja koji je predmet žalbe;
  • Kada? – Datum i vrijeme događaja koji je predmet žalbe;
  • Šta? – Što detaljniji opis događaja koji je predmet žalbe;
  • Ko? – Informacije o policijskom_j službeniku_ci na kojeg_u se odnosi žalba ili druge informacije koje će pomoći u njegovoj_njenoj identifikaciji; informacije o eventualnim svjedocima događaja.

Također, uz žalbu, korisno bi bilo priložiti i eventualne odgovarajuće dokaze.

Gdje i kako se može uložiti žalba?

Gdje?

Građani, pravna lica i drugi subjekti mogu uložiti žalbu na rad policijskog_e službenika_ce u policijskoj agenciji kojoj pripada ili u posebnim nezavisnim tijelima koja su uspostavljena u te svrhe. Ta tijela najčešće nose nazive kao što su Odbor za žalbe građana ili Ured za pritužbe javnosti. Uglavnom su uspostavljena na svim nivoima državnog uređenja u Bosni i Hercegovini. Općenito gledajući, njihove nadležnosti su zaprimanje žalbi, prosljeđivanje žalbi nadležnoj policijskoj agenciji, praćenje postupka postupanja po žalbi te informisanje podnosioca žalbe.

Za postupanje po žalbi na rad policijskog_e službenika_ce nadležna je policijska agencija kojoj službenik_ca pripada, konkretnije organizaciona jedinica policijske agencije koja može nositi naziv kao što je Jedinica za profesionalne standarde ili Odjel/odsjek za unutrašnju kontrolu.

Kako?

U zavisnosti gdje i od raspoloživih mogućnosti, građani, pravna lica i drugi subjekti mogu uložiti žalbu na rad policijskog_e službenika_ce na dva načina:

  • Usmeno – odlaskom u prostorije policijske agencije ili putem telefona;
  • Pismeno – predajom pismene žalbe* u policijskoj agenciji, putem faxa, elektronske pošte, pošte i sandučića za žalbe i pritužbe javnosti.

* Primjer obrasca za pismeno podnošenje žalbe možete vidjeti klikom ovdje (obrazac preuzet sa zvanične internet stranice Granične policije Bosne i Hercegovine).

Ukoliko smatrate da su Vaša prava ili prava drugih osoba narušena postupanjem policijskog_e službenika_ce, ispod se nalaze kontakt informacije koje će Vam pomoći, ako se odlučite uložiti žalbu.

Uredi/odbori za žalbe građana/pritužbe javnosti

Odbor za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH

Parlamentarna skupština BiH, Odbor za žalbe građana,
Trg BiH broj 1, 71000 Sarajevo
odbor.zalbe@parlament.ba
033 286 067

Odbor za žalbe javnosti Bosansko-podrinjskog kantona

Skupština BPK Goražde, ul. 1. Slavne višegradske brigade 2A Goražde,
broj telefona:
038/228-257.

Odbor za žalbe građana Tuzlanskog kantona

Parlamentarna skupština BiH, Odbor za žalbe građana,
Trg BiH broj 1, 71000 Sarajevo
odbor.zalbe@parlament.ba
033 286 067

Ured za pritužbe javnosti Zeničko-dobojskog kantona

Zeničko-dobojski kanton, Skupština,
Ured za pritužbe javnosti“,
ul. Kučukovići br. 2,
Zenica

Komisija za javnu bezbjednost i nadzor nad radom Policije Brčko distrikta BiH

Skupština Brčko distrikta BiH, Komiisja za praćenje rada Vlade, institucije Distrikta i predstavke građana,
Mladena Maglova 1 Brčko 71100
049/ 215 516, lokal 213

Odbor za žalbe Federacija Bosne i Hercegovine

Parlament Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo 033/ 219 190 dom.naroda.info @parlamentfbih.gov.ba

Ured za pritužbe javnosti Posavskog kantona

Treća ulica broj 20. 76270 Orašje
Telefon: +387 31 712 544
Tel/fax: +387 31 712 044
e-mail: mup@zp.gov.ba

Ured za pritužbe javnosti Srednjobosanskog kantona

Aleja Konzula bb, Travnik
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK/KSB
030/ 546 200
030/ 518 290
mup@sbk-ksb.gov.ba

Ured za pritužbe javnosti Kantona 10

Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 8 80101 Livno
034/201-900
034/200-381

Odbor za žalbe javnosti Kantona Sarajevo

Mis Irbina broj 1. 71000 Sarajevo 033/ 562 044

Odbor za žalbe javnosti Unsko-sanskog kantona

Skupština Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2.
77000 Bihać
037/ 316 000
037/ 316 050

Policijske agencije/ministarstva unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Turalibegova bb 75 000 Tuzla-Jedinica za profesionalne standarde
Prijava putem broja
035 250 011-operativni centar
ili pozivom na 122.
Prijava putem kontakt forme na službenoj stranici MUP TK-a (www.muptk.ba) i putem kontakt@muptk.ba
i klikom na link prijavite korupciju

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona

Ulica IV Brigade HVO Stjepan Radić 11, 88320 Ljubuški
tel: +387 (0) 39 830 803
fax: +387 (0) 39 830 830
039/830-837
unutarnjakontrola@mupzzh.ba

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)

Nikole Tesle 59, 71123 Istočno Sarajevo
tel: + 387 (0) 57 32 61 00
fax: + 387 (0) 57 34 29 24
e-mail: sipa@sipa.gov.ba
website: www.sipa.gov.ba

Granična policija Bosne i Hercegovine

Glavni ured Granične policije: Reufa Muhića 2a, 71000 Sarajevo
tel: + 387 (0) 33 755 300,
+ 387 (0) 33 755 305,
+ 387 (0) 33 755 306
e-mail: granpol@granpol.gov.ba
www.granpol.gov.ba

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Aleja Bosne Srebrene bb,
71000 Sarajevo
tel: + 387 (0) 33 779 000
fax: + 387 (0) 33 779 010
e-mail: direkcija@dkpt.gov.ba
www.dkpt.gov.ba

Federalna uprava policije

Mehmeda Spahe br. 7,
71000 Sarajevo
tel: + 387 (0) 33 28 00 20
fax: + 387 (0) 33 59 02 33
e-mail: kabinet@fup.gov.ba
www.fup.gov.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

La Benevolencija 16,
71000 Sarajevo
tel: + 387(0) 33 286-700
e-mail: mup@mup.ks.gov.ba
www.mup.ks.gov.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

Trg Bosne i Hercegovine 1,
72000 Zenica
tel: + 387 (0) 32 449-249
e-mail: mupzdk@mupzdk.gov.ba
www.mupzdk.gov.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Ulica 502. viteške brdske brigade 2,
77000 Bihać
tel: + 387 (0) 37 224 224
e-mail: http://mupusk.gov.ba
www.mupusk.gov.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona

Aleja Konzula bb,
72270 Travnik
tel: + 387 (0) 30 546 200
e-mail: mup@sbk-ksb.gov.ba
https://www.mupsbk-ksb.gov.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Posavskog kantona

3. Ulica, 76270 Orašje
tel: + 387 (0) 31 712 044
e-mail: mup@zp.gov.ba
www.zupanijaposavska.ba/ ministarstvo_unutarnjih-poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10

Slivija Stahimira Kranjčevića,
80101 Livno
tel: + 387 (0) 34 201900
fax: + 387 (0) 34 200 381
e-mail: info@mupk10.gov.ba
www.mupk10.gov.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona

Brune Bušića, 88000 Mostar
tel: + 387 (0) 36 383 111
fax: + 387 (0) 36 327 147
e-mail: kabinet.ministar@muphnk.ba
www.muphnk.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona

Zaima Imamovića 5, 73000 Goražde
tel: + 387 (0) 38 221 532
fax: + 387 (0) 38 224161
e-mail: info@bpkg.gov.ba
www.bpkg.gov.ba

Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Ciglana 8, 76100 Brčko
tel: + 387 (0) 49 233 200
fax: +387 (0) 49 216 779
e-mail: brcko@policijabdbih.gov.ba
www.policijabdbih.gov.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka
tel: + 387 (0) 51 338 478
fax: + 387 (0) 51 338 844
e-mail: mup@mup.vladars.net
website: www.mup.vladars.net

Ova web stranica je urađena i održavana uz finansijsku pomoć Evropske unije. Njeni sadržaji su isključiva odgovornost Centra za sigurnosne studije i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije.

© 2021. Sva prava pridržana. Dizajn C.B.D. Mostar